Tag: Yuzuriha Karen

Bố dượng số hưởng được liếm lồn cô con kế mới lớn

Bố dượng số hưởng được liếm lồn cô con kế mới lớn. Tôi rất muốn đưa tay ra an ủi cô ấy nhưng lại không dám. Chưa…chưa…theo chỉ dẫn của anh, ham muốn của tôi cũng bị hạn chế nghiêm ngặt và tôi không thể tự mình thể hiệ...